Galata Tower Galata Tower

Marmara

Alacati

Aegean

Kaputas Beach Kaputas Beach

Mediterranean

Rize

Black Sea

Goreme Goreme

Central Anatolia

Akdamar Island

Eastern Anatolia

Mount Nemrut

Southeastern Anatolia